KONTAKT PERSONALET

 

DIREKTØR:
Maria Petersen
Send e-mail
 

BUSLEDER:
Bent Hansen
Send e-mail
 

TAXA KOORDINATOR & RECEPTION:
Søren Engelhard
Send e-mail